Το κρασί δεν είναι καύσιμο!

Η οικονομική κρίση τα τελευταία χρόνια έχει δυστυχώς επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό το βιοτικό επίπεδο του Έλληνα ακόμη και στις διατροφικές του επιλογές επιπλέον των άλλων. Συνεπάγεται πώς μία από τις συνιστώσες του καλού ή κακού βιοτικού επιπέδου είναι και η διατροφή, η οποία δυστυχώς σε μεγάλη ποσοστό συνανθρώπων μας έχει υποβιβαστεί αρκετά. Το κρασί…

Details